atom altı tanecik

atom altı tanecik İng. subatomic particle

Temel özellikleri: Kütle; (Mev veya proton kütle birimleri) yük (elektron birimi) spin (birim, h/2π) manyetik moment (Bohr magnetonlar) büyüme işlemi, yıkılma ve birbirine dönüşme.


atom altı tanecik için benzer kelimeler


atom altı tanecik, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'o', 'm', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 't', 'a', 'n', 'e', 'c', 'i', 'k', şeklindedir.
atom altı tanecik kelimesinin tersten yazılışı kicenat ıtla mota diziliminde gösterilir.