İçinde ATOM geçen kelimeler

İçinde ATOM geçen kelimeler 151 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

atom aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. atom anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ATOM geçen kelimeler

24 harfli

atomik emisyon fotometri, barış için atom programı

23 harfli

anatomik–patolojik tanı, Atom Enerjisi Komisyonu, kalpte doğuştan hematom, kararsız atom çekirdeği, karşılaştırmalı anatomi, patolojik-anatomik tanı

22 harfli

asimetrik karbon atomu

21 harfli

anomerik karbon atomu, atomik kütle numarası, Trypanosoma triatomae, vulva-vajina hematomu

20 harfli

anatomia komparativa, anatomia sistematika, anatomia topografika, atomsal kütle birimi, kalp kapağı hematomu

19 harfli

atomik kütle birimi, atomik spektroskopi, dermatomik mezenkim, Pomatomus saltatrix, sempatomimetik ilaç

18 harfli

anatomia şirurjika, atomik absorpsiyon, bağıl atomağırlığı, dış kulak hematomu, iki atomlu molekül, omega karbon atomu, sistematik anatomi, splenohepatomegali, şirurjikal anatomi, topoğrafik anatomi, Triatoma infestans

17 harfli

anatomik patoloji, atom altı tanecik, Ceratomyxa shasta, kiral karbon atom, patolojik anatomi, subatomik tanecik

16 harfli

atom altı bilimi, atom barış planı, atomik floresans, atomik paketleme, dermatomiyozitis, diatomik molekül, hayvan anatomisi, meme papillatomu, nükleofilik atom, ültimatom vermek

15 harfli

atom içi bilimi, atomik çarpışma, atomik polarlık, atomsal soğurma, balık anatomisi, bitki anatomisi, diatome toprağı, diyatome çamuru, fizohematometra, iyonlaşmış atom, köpek anatomisi

14 harfli

atom çekirdeği, atomik ağırlık, atomik emisyon, atomik soğurma, dermatomikozis, dermatomiyazis, dermatomiyotom, n karbon atomu, prostatomegali, stomatomikozis, tek atomlu gaz, uyarılmış atom

13 harfli

anatomik pens, anjiyokeratom, atom ağırlığı, atom enerjisi, atom numarası, atom reaktörü, atom santrali, atomçekirdeği, atometkinliği, atomik formül, keratomikozis, stomatomalasi

12 harfli

at anatomisi, atom bombası, atom karınca, atomağırlığı, atomik ölçüm, atomlaştırma, atomsal sayı, Dermatomikoz, hematomiyeli, hepatomegali, karatombalak, keratomalasi, Nematomorpha, Seratomiksoz

11 harfli

atom kulübü, atom kümesi, atom oylumu, atom sayısı, atom zamanı, dilatometre, hematometra, hetero atom, kolesteatom, şelatometri, Triatominae, ültimatomsu

10 harfli

atom grubu, atom saati, atomsayısı, Eutriatoma, iki atomlu, orbitatomi

9 harfli

anatomici, anatomist, atom çağı, atom gram, atom-gram, atomculuk, atomisite, batometre, diyatomit, gram atom, kostatomi, othematom, tekatomlu, ültimatom

8 harfli

anatomik, atomgram, dermatom, diyatome, keratoma, kostatom, Triatoma

7 harfli

anatomi, çatomaç, EURATOM, hematom, hepatom, keratom, steatom, teratom

6 harfli

atomal, atomcu, atomik, tatoma

4 harfli

atom

Kelime Ara