atom altı bilimi

atom altı bilimi

bk. atom içi bilimi


atom altı bilimi için benzer kelimeler


atom altı bilimi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'o', 'm', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
atom altı bilimi kelimesinin tersten yazılışı imilib ıtla mota diziliminde gösterilir.