atom ağırlığı

atom ağırlığı

a. kim. Herhangi bir atomun 16 sayısı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağırlığı.


atom ağırlığı İng. atomic weighty

Bir öğenin, bir başka öğeyle oluşturduğu çeşitli bileşiklerinin birer molekül - gramında (molünde) bulunan niceliklerinin en büyük ortak böleni olan ve bu öğenin atomunun kaç atomsal kütle birimi olduğunu gösteren, C12ye göre saptanmış bağıl sayı. (Atom kütlesi ya da atom tartısı da denir.)


atom ağırlığı İng. atomie weight

C¹² = 12.0000 olan bir ölçekteki bir elementin bir atomunun ağırlığı.


atom ağırlığı İng. atomic weight

Oksijen kütlesinin 1/16'sına eşdeğer olan kütle (P).


atom ağırlığı İng. atom weight

Atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötronların toplamı, kütle numarası.


atom ağırlığı için benzer kelimeler


atom ağırlığı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'o', 'm', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
atom ağırlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılrığa mota diziliminde gösterilir.