çekirdekçik benzeri yapı

çekirdekçik benzeri yapı İng. nematosome, nucleolus like body

(Yun. nema:, iplik; soma: vücut) Böcek ovaryum hücrelerinin sitoplâzmasında görülen, RNA pozitif, çekirdekçiğe benzer yapı. Nematozom.


çekirdekçik benzeri yapı için benzer kelimeler


çekirdekçik benzeri yapı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', 'ç', 'i', 'k', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'r', 'i', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
çekirdekçik benzeri yapı kelimesinin tersten yazılışı ıpay irezneb kiçkedrikeç diziliminde gösterilir.