benzeri bulunabilen (benzerli) nesneler

benzeri bulunabilen (benzerli) nesneler

misliyyât, mislî şeyler.


benzeri bulunabilen (benzerli) nesneler için benzer kelimeler


benzeri bulunabilen (benzerli) nesneler, 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'r', 'i', ' ', 'b', 'u', 'l', 'u', 'n', 'a', 'b', 'i', 'l', 'e', 'n', ' ', '(', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'r', 'l', 'i', ')', ' ', 'n', 'e', 's', 'n', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
benzeri bulunabilen (benzerli) nesneler kelimesinin tersten yazılışı relensen )ilrezneb( nelibanulub irezneb diziliminde gösterilir.