izomorf nesneler

izomorf nesneler İng. isomorphic objects

(...)


izomorf nesneler için benzer kelimeler


izomorf nesneler, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 'm', 'o', 'r', 'f', ' ', 'n', 'e', 's', 'n', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
izomorf nesneler kelimesinin tersten yazılışı relensen fromozi diziliminde gösterilir.