izomorf kategoriler

izomorf kategoriler İng. isomorphic categories

Aralarında bir T : C —> B izomorfizmi bulunan B, C kategorileri.


izomorf kategoriler için benzer kelimeler


izomorf kategoriler, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 'm', 'o', 'r', 'f', ' ', 'k', 'a', 't', 'e', 'g', 'o', 'r', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
izomorf kategoriler kelimesinin tersten yazılışı relirogetak fromozi diziliminde gösterilir.