izomorf

izomorf Fr. isomorphe

a. kim. Eş biçim.


izomorf için benzer kelimeler


izomorf, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'o', 'm', 'o', 'r', 'f', şeklindedir.
izomorf kelimesinin tersten yazılışı fromozi diziliminde gösterilir.