İZOM ile başlayan kelimeler

İZOM ile başlayan veya başında İZOM olan kelimeler 30 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İZOM ile başlayan kelimeler

24 harfli

izometrik gevşeme evresi, izometrik kasılma evresi, izomorfizm anlamında tek

21 harfli

izometrik manifoldlar

19 harfli

izomorf kategoriler

18 harfli

izometrik daldırma, izometrik değişmez

17 harfli

izomer bileşikler, izometrik değişim, izometrik kasılma

16 harfli

izomer nüklidler, izomorf nesneler

15 harfli

izometrik gömme

14 harfli

izomerik geçiş, izomerik kayma, izometri grubu

11 harfli

izomerleşme

10 harfli

izomerisel, izomorfizm

9 harfli

izomerili, izomerizm, izomerlik, izometrik, izomorfik

8 harfli

izomeraz, izomerik, izometri

7 harfli

izomeri, izomorf

6 harfli

izomer

Kelime Ara