İçinde İZOM geçen kelimeler

İçinde İZOM geçen kelimeler 72 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde İZOM geçen kelimeler

24 harfli

izometrik gevşeme evresi, izometrik kasılma evresi, izomorfizm anlamında tek, peroksizom proliferatörü

22 harfli

kategori izomorfizması

21 harfli

dekstrorotator izomer, izometrik manifoldlar

20 harfli

fotoizomerik değişim, levorotatuvar izomer, rizomeningomiyelitis, yan zincir izomerisi

19 harfli

doğrusal izomorfizm, geometrik izomerler, izomorf kategoriler

18 harfli

izometrik daldırma, izometrik değişmez

17 harfli

doğrusal izometri, izomer bileşikler, izometrik değişim, izometrik kasılma, lineer izomorfizm, yapısal izomerler

16 harfli

DNA topoizomeraz, doğal izomorfizm, izomer nüklidler, izomorf nesneler, zincir izomerisi

15 harfli

izometrik gömme, optik izomerler, stereoizomerler

14 harfli

hidrat izomeri, izomerik geçiş, izomerik kayma, Rhizomastigida, izometri grubu

13 harfli

konum izomeri, optik izomeri, peroksizomlar

12 harfli

renk izomeri, stereoizomer, topoizomeraz, trans izomer

11 harfli

izomerleşme, karboksizom, kromoizomer, steroizomer

10 harfli

cis izomer, izomerisel, izomorfizm, peroksizom, topoizomer

9 harfli

fizometra, izomerili, izomerizm, izomerlik, izometrik, izomorfik, sitolizom

8 harfli

izomeraz, izomerik, polizomi, replizom, izometri

7 harfli

izomeri, izomorf, minizom, polizom, trizomi

6 harfli

dizomi, epizom, izomer

5 harfli

rizom

Kelime Ara