İZO ile başlayan kelimeler

İZO ile başlayan veya başında İZO olan kelimeler 131 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İZO ile başlayan kelimeler

25 harfli

izoelektrik odaklama, IEF, izotonik hiperhidratasyon

24 harfli

izoimmün hemolitik anemi, izometrik gevşeme evresi, izometrik kasılma evresi, izomorfizm anlamında tek, izoperimetrik eşitsizlik, izotop değişim tepkimesi, izotop seyreltme analizi

23 harfli

izolâsyon mekanizmaları

22 harfli

izositrat dehidrojenaz, izotonik dehidratasyon

21 harfli

izoelektrik foküsleme, izoelektrik nokta, Pı, izometrik manifoldlar, izotopik işlem birimi

20 harfli

izovalent kojugasyon

19 harfli

izobutil vinil eter, izobütil vinil eter, izoelektrik protein, izomorf kategoriler

18 harfli

izometrik daldırma, izometrik değişmez

17 harfli

izoamil salisilat, izolâteral yaprak, izomer bileşikler, izometrik değişim, izometrik kasılma

16 harfli

izobütilkarbinol, izolösin, Ile, I, izomer nüklidler, izomorf nesneler, izotonik kasılma, izotopik element

15 harfli

izoiyonik nokta, izometrik gömme, izotopik bolluk, izotropik bölge

14 harfli

izoelektrik pH, izohips eğrisi, izomerik geçiş, izomerik kayma, izometri grubu, izopropilalkol, izoterm eğrisi, izotiyosiyanat, izotop bolluğu, izotop kayması, izotropi grubu, izotropik bant

13 harfli

izoamil alkol, izoamilasetat, izobar eğrisi, izobütilalkol, izoelektronik, izonitrojenik, izoproterenol, izotop etkisi, izotopik izci, izotopik spin, izotrop doğru

12 harfli

izoamilalkol, izobilâteral, izôlu armudu, izotakoforez

11 harfli

izoenzimler, izokromozom, izole etmek, izomerleşme, izoprenalin

10 harfli

izodinamik, izokalorik, izoksuprin, izole bant, izomerisel, izomorfizm, izoprenoit, izosterizm

9 harfli

izobarlar, izoekojen, izoflavon, izohidrik, izolasyon, izomerili, izomerizm, izomerlik, izometrik, izomorfik, izoniazid, izosentez, izosterik, izotaktik, izotermal, izotonlar, izotoplar, izozmatik

8 harfli

izobütan, izoenzim, izogamet, izogenik, izogreft, izoimmün, izolatör, izomeraz, izomerik, izometri, izotonik

7 harfli

izoasit, izodont, izoform, izogami, izohips, izolayt, izomeri, izomorf, izopren, izoseit, izospor, izoterm, izotrop, izozoik

6 harfli

izobar, izomer, izonim, izotip, izoton, izotop, izozim

5 harfli

izole

4 harfli

izo-, izot

Kelime Ara