çekişmesiz yargı

çekişmesiz yargı İng. voluntary jurisdiction

Kişinin yararlarını korumak ya da kişinin birbiriyle çelişme durumunda olmayan yararlarını düzenlemek için, yönetici nitelikte olan işler dolayısıyle, yargılıklara verilen önlem alma, işlem yapma, ve karar verme yetkisi.


çekişmesiz yargı

ihtilâfsız kazâ.


çekişmesiz yargı için benzer kelimeler


çekişmesiz yargı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', 'z', ' ', 'y', 'a', 'r', 'g', 'ı', şeklindedir.
çekişmesiz yargı kelimesinin tersten yazılışı ıgray zisemşikeç diziliminde gösterilir.