cem ayini

cem ayini

a. din b. Mevlevi ve Bektaşi tekkelerinde kadın ve erkeğin birlikte katıldığı, dinî müzikli sohbet töreni, ayinicem.


cem ayini için benzer kelimeler


cem ayini, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'm', ' ', 'a', 'y', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
cem ayini kelimesinin tersten yazılışı iniya mec diziliminde gösterilir.