çenber

çenber

Kadın başörtüsü, yemeni, yazma


çenber

Baş yemenisi, yazma


çenber için benzer kelimeler


çenber, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'n', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
çenber kelimesinin tersten yazılışı rebneç diziliminde gösterilir.