çenber yağı

çenber yağı

Karın zarı.


çenber yağı için benzer kelimeler


çenber yağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'n', 'b', 'e', 'r', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çenber yağı kelimesinin tersten yazılışı ığay rebneç diziliminde gösterilir.