alabalık yağı

alabalık yağı

a. Zeytinyağında kaynatılan alabalığın bekletilip çürütülmesiyle elde edilen, romatizma ve bel ağrılarının iyileştirilmesinde yararlı olan bir yağ.


alabalık yağı için benzer kelimeler


alabalık yağı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
alabalık yağı kelimesinin tersten yazılışı ığay kılabala diziliminde gösterilir.