çelik-baş alabalık

çelik-baş alabalık İng. rainbow trout

(Salmo irideus) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 25 cm. Kaliforniyada yaşar.


çelik-baş alabalık için benzer kelimeler


çelik-baş alabalık, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'l', 'i', 'k', '-', 'b', 'a', 'ş', ' ', 'a', 'l', 'a', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
çelik-baş alabalık kelimesinin tersten yazılışı kılabala şab-kileç diziliminde gösterilir.