erimiş çelik, ergimiş çelik

erimiş çelik, ergimiş çelik Osm. müzap çelik

(kimya)


erimiş çelik, ergimiş çelik için benzer kelimeler


erimiş çelik, ergimiş çelik, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'ç', 'e', 'l', 'i', 'k', ',', ' ', 'e', 'r', 'g', 'i', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'ç', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
erimiş çelik, ergimiş çelik kelimesinin tersten yazılışı kileç şimigre ,kileç şimire diziliminde gösterilir.