erimiş metal yunağı

erimiş metal yunağı İng. molten metal bath

Isıl işlem ve yüzey işlemlerinde kullanılan, erimiş metal taşıyan yunak.


erimiş metal yunağı için benzer kelimeler


erimiş metal yunağı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'm', 'e', 't', 'a', 'l', ' ', 'y', 'u', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
erimiş metal yunağı kelimesinin tersten yazılışı ığanuy latem şimire diziliminde gösterilir.