erimiş tuz yunağı

erimiş tuz yunağı İng. molten salt bath

Isıl işlem için kullanılan ve ısıl işlem ortamı, erimiş, tuzlardan oluşan yunak.


erimiş tuz yunağı için benzer kelimeler


erimiş tuz yunağı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', 'ş', ' ', 't', 'u', 'z', ' ', 'y', 'u', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
erimiş tuz yunağı kelimesinin tersten yazılışı ığanuy zut şimire diziliminde gösterilir.