erimiş kurşun yunağı

erimiş kurşun yunağı İng. molten lead bath

Erimiş kurşun ortamlı bir ısıl işlem yunağı.


erimiş kurşun yunağı için benzer kelimeler


erimiş kurşun yunağı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'k', 'u', 'r', 'ş', 'u', 'n', ' ', 'y', 'u', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
erimiş kurşun yunağı kelimesinin tersten yazılışı ığanuy nuşruk şimire diziliminde gösterilir.