kurşun yunağı örtüsü

kurşun yunağı örtüsü İng. lead bath covering

Erimiş kurşunu yükseltgenmeye karşı korumak amacıyla, kurşun yunakların üzerini örtmede kullanılan sıvı ya da katı özdek.


kurşun yunağı örtüsü için benzer kelimeler


kurşun yunağı örtüsü, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 'ş', 'u', 'n', ' ', 'y', 'u', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'ö', 'r', 't', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
kurşun yunağı örtüsü kelimesinin tersten yazılışı üsütrö ığanuy nuşruk diziliminde gösterilir.