KUR ile biten kelimeler

KUR ile biten veya sonunda KUR olan kelimeler 120 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kur aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kur anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KUR ile biten kelimeler

21 harfli

aşırı değerlenmiş kur, eksik değerlenmiş kur, herkes bildiğini okur

20 harfli

müdahaleli esnek kur

17 harfli

sergen altı çukur

15 harfli

abdominal çukur

14 harfli

tektonik çukur

13 harfli

lankur lunkur

12 harfli

Çaltılıçukur, çember çukur, Zoğallıçukur

11 harfli

aykır uykur, Boncukçukur, cokur cokur, cukur cukur, çakır çukur, dalgalı kur, efektif kur, fokur fokur, hekur hokur, lokur lokur, lukur lukur, nominal kur, serbest kur, şakır şukur, takır tukur

10 harfli

arka çukur, Büyükçukur, çapraz kur, Çayırçukur, günlük kur, Kızılçukur, Küçükçukur, oval çukur, serten kur, Tekneçukur, tepe çukur, Yanıkçukur, Yeşilçukur

9 harfli

ak sunkur, çoklu kur, düşük kur, esnek kur, Karaçukur, katlı kur, okur okur, resmi kur, sabit kur, Sarıçukur, yüzen kur

8 harfli

cari kur, Çamçukur, Düzçukur, esas kur, Gökçukur, Kozçukur, Uluçukur, Yakçukur

7 harfli

Akçukur, Bağ-Kur, çurukur, düz kur, kurukur, önçukur

6 harfli

Başkur, calkur, caşkur, cunkur, çalkur, çunkur, dapkur, diskur, fenkur, haçkur, konkur, kunkur, kurkur, mankur, meşkûr, mezkûr, mukkur, munkur, namkûr, parkur, sunkur, ...

5 harfli

afkur, akkur, ankur, aykur, çukur, Dokur, dukur, hokur, içkur, İnkur, İşkur, kakur, kukur, lokur, mukur, nakur, sokur, Şekûr, şûkûr, takur, tokur, ...

4 harfli

akur, okur

3 harfli

kur

Kelime Ara