İçinde KUR geçen kelimeler

İçinde KUR geçen kelimeler 3134 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kur aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kur anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KUR geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kanını kurutmak, beşparmaklı-karakurbağası, bütünleyici benlik kuramı, dönemsel bütçeleme kuramı, duruma özgü kuramlaştırma, eşit fedakârlık kuramları, eşitsiz değişim kuramları, finansal aracı kuruluşlar, finansal kuralsızlaştırma, geleneksel portföy kuramı, gerçek su kurbağasıgiller, ikinci etkin ücret kuramı, Kamu İktisadi Kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşu, kromsarısı, kurşun kromat, kur riskinin dengelenmesi, kurşunlu kalay örtülü saç, kurt dumanlı havayı sever, kurtsal-öt kapçığı yalımı, kuru gayret çarık eskitir, kuru melas damıtma mayası, ...

24 harfli

ağacın kurdu içinde olur, aykırı doykuru laf etmek, bağırsak ipliciksi kurdu, biçimleyici bilgi kuramı, birim güçlülük kuralları, çabuk kurutulmuş kan unu, çoközekli gelişme kuramı, davranışsal firma kuramı, dönüşül ödeneklik kuramı, döviz kuru yazılı değeri, Dünya Amatör Boks Kurumu, faiz değerdeşliği kuramı, fleksibl kambiyo kurları, gelir dağılımı kuramları, gemisini kurtaran kaptan, genel ağ iletişim kuralı, gensel süreklilik kuramı, geştalt (öğrenme) kuramı, ikili döviz kuru sistemi, internet iletişim kuralı, ipten kazıktan kurtulmuş, ...

23 harfli

(birini) kurşuna dizmek, (biriyle) ilişki kurmak, aç kurt aslana saldırır, Aftalion'un para kuramı, akciğer kurdu hastalığı, algoritmik bilgi kuramı, altalta yazma kuralları, belitsel kümeler kuramı, bir ayağı çukurda olmak, Böhm-Bawerk faiz kuramı, Bretton Woods kurumları, cankurtaran şamandırası, cebirsel sayılar kuramı, cehennem çemberi kuramı, cezaları toplama kuralı, Clausewitz Savaş Kuramı, derecelendirme kuruluşu, devimsel öncelik kuramı, domuz akciğer kıl kurdu, dondurma kurutma metodu, döner sermayeli kuruluş, ...

22 harfli

Amerikan kancalı kurdu, aşırı kursak sindirimi, azan kurda kızan köpek, balık hidrolize kurusu, birinci basamak kuramı, birörnek olmama kuralı, çamurcul-kurbağagiller, çamursal kurbağagiller, dağarcıklı başsız kurt, dokurcünü düzgün olmak, döviz kuru mekanizması, eşit yarışım kuralları, F.İ.L.A. Sağlık Kurulu, faktör donanımı kuramı, fakülte yönetim kurulu, genel değilleme kuralı, gönüllü değişim kuramı, hangi dağda kurt öldü?, Heckscher-Ohlin kuramı, hızbilimsel gaz kuramı, ışığın parçacık kuramı, ...

21 harfli

acil durum kurtarması, aç kurt yavrusunu yer, amaca uygunluk kuralı, Apple iletişim kuralı, aşırı değerlenmiş kur, aşırı tasarruf kuramı, avkuru doğkuru gitmek, bayağı kara kurbağası, bazik kurşun karbonat, beklenen gelir kuramı, bölünebilme kuralları, çamursalkurbağagiller, çıkarım kuralı örneği, dikensi başlı kurtlar, dilinden kurtulamamak, döviz kuru yüz değeri, döviz kurunun artması, döviz kurunun düşmesi, ekonomik taban kuramı, eksik değerlenmiş kur, emperyalizm kuramları, ...

20 harfli

acı badem kurabiyesi, adlandırma kuralları, ağaç kurbağasıgiller, akciğer kıl kurtları, akma ve kayma kuramı, altınla ödeme kuralı, aşırı kursak eritimi, at akciğer kıl kurdu, Avrupa kancalı kurdu, Avrupa kurt örümceği, bağımlılık kuramları, bayağı karakurbağası, besisel kuru kulakça, bıçkı tozu kurutması, biçimsel sayı kuramı, birinci eniyi kuramı, birleşik alan kuramı, Bozkurt-Lotus Davası, bütüncü ahlak kuramı, cankurtaran kulübesi, Çapa kurdu hastalığı, ...

19 harfli

acil kurtarma diski, adımsal model kurma, agaçkurbağasıgiller, ağaçkurbağasıgiller, akciğer kılkurtları, aracı finans kurumu, asal sayılar kuramı, at cüce iplik kurdu, Avrupa Çevre Kurumu, bağıntılılık kuramı, bazik kurşun kromat, bileşik üçlü kuralı, cankurtaran sandalı, çiçek tahtakuruları, çözümleme kuralları, dalgalı kur sistemi, dama tahtası kuralı, De Morgan kuralları, değerin emek kuramı, değişmelilik kuralı, döviz kuru bantları, ...

18 harfli

ağ kurma sihirbazı, ağaç tahtakuruları, akciğer iplikkurdu, altın külçe kuralı, artık değer kuramı, avcı tahtakuruları, Avrupa Uzay Kurumu, bağırcıl-kursakçıl, baltadan kurtulmak, başköşeye kurulmak, bataklık kurbağası, bezem kurma salonu, birörneklik kuralı, boyacıl kurd eşini, cankurtaran düdüğü, cankurtaran gemisi, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, cüce iplikkurtları, çekim alanı kuramı, çevren ışık çukuru, ...

17 harfli

akciğer kıl kurdu, Alman kurt köpeği, altın para kuralı, ana kuşak kurgusu, antagonizm kuramı, araştırma kurmayı, bağırsak kurtları, bağlıbağış kurumu, bayındırım kurulu, belirleyici kurgu, biçki dikiş kursu, biryapımlı kurşun, borçtan kurtulmak, boyak kuru derice, boyalı kurd eşini, boyunduruk çukuru, bölüşüm kuramları, bumbarcıl sokurca, buyurucu kurallar, bütünleşme kuramı, büyük adam kuramı, ...

16 harfli

acyo faiz kuramı, ağaç tahtakurusu, akciğer kurtları, akrabalık kuramı, alerjik kurdeşen, amaçlılık kuramı, ardını kurulamak, başını kurtarmak, benci düş kuramı, benzetmeli kurgu, Bernoullı kuramı, Beypazarı kurusu, bilim kurguculuk, bir kurşun atımı, borçtan kurtarma, boş levha kuramı, boşaylı kurutucu, boyacıl kurdeşen, böbrek kursakçıl, böbrek-kursakçıl, böğrek-kursakçıl, ...

15 harfli

abdominal çukur, ağaçcıl kurbağa, ağaççıl kurbağa, ağtabaka çukuru, aktif kuru maya, ambarda kurutma, anadeniz çukuru, anlam kuralları, aracılık kuramı, aşamalar kuramı, bağıllık kuramı, bağıntılı kurgu, bağlantı kurmak, Bakanlar Kurulu, balık kan kurdu, beklenti kuramı, Bergmann Kuralı, betek kurakçası, Bilharzia kurdu, bireşimci kurgu, bitik kuraklığı, ...

14 harfli

ağaç kurbağası, ağız kursakçıl, alanlar kuramı, anlam kuruluşu, araduru kuramı, ardışık kuralı, armut gözkurdu, avkuru büvkürü, aykıra toykura, aykırı buykuru, aykırı doykuru, aykırt duykurt, badem gözkurdu, bağırsak kurdu, bağlı kurumlar, balotaj kurulu, Bancroft kurdu, Bankroft kurdu, barikat kurmak, başı kurtulmak, benzeti kuramı, ...

13 harfli

ağaçkurbağası, ağız kuruluğu, algısal kurgu, almaşık kurgu, Ampère kuralı, arkuru arkuru, arkuru turmak, arkuru varmak, Aşağıkurtoğlu, Aşağıkurudere, aşırı kurutma, at mide kurdu, ayırma kuralı, badem içkurdu, bağdaç kurmak, bağdağ kurmak, bağdaş kurmak, bağdeş kurmak, bardaş kurmak, bardeş kurmak, Bayesçi kuram, ...

12 harfli

abraş kurmak, aç kurt gibi, açlık çukuru, Adler kuramı, ağaç kurutma, ağzı kurusun, ahenk kurmak, ahlat kurusu, Aktaşkurtlar, Alaska kurdu, Allen kuralı, altın kuralı, armut kurusu, atlas çukuru, badeş kurmak, bağ gözkurdu, batkı-kurulu, Bayes kuralı, bilgi kuramı, bilim kuramı, birlik kurul, ...

11 harfli

180° kuralı, abıç kurmak, alan kuramı, alın çukuru, altın kural, angıt kurdu, ansal kurgu, apış kurmak, apuç kurmak, aracı kurum, Armutçukuru, astar kurdu, atkı kuralı, avkurlanmak, aykır uykur, bağır kurdu, balık kurdu, bamıl kurdu, Başkurtdere, beyin kurdu, bezem kurma, ...

10 harfli

ağ kurşunu, ağaç kurdu, ağılı kurt, altın kurt, arka çukur, arka kurdu, arkurusına, arkuruşmak, ayak kurdu, balkursağı, Başkurtlar, başlı-kurt, bilimkurgu, Büyükçukur, can kurban, cokurdamak, cukurdamak, çapraz kur, Çayırçukur, çıra kurdu, çukur ayna, ...

9 harfli

5K kuralı, ağaçkurdu, ağı kurdu, ağu kurdu, ak sunkur, akça kurt, akurdiyon, alış kuru, alt kurul, ana kurum, arı kurdu, arkurıdan, arkurtmak, arkuruşma, asmakurdu, avu kurdu, Bağrıkurt, Başkurtça, başlıkurt, Bilgekurt, bökuremek, ...

8 harfli

afkurmak, ağ kurdu, ala kuru, altkuram, aparkuru, apukurya, ayankuru, Ayçukuru, bel kuru, cari kur, Çamçukur, çokurdum, çokurmak, çukur ağ, Çukurbağ, çukurbaş, Çukurbük, Çukurcak, çukurcuk, Çukurçal, Çukurhan, ...

7 harfli

ağkurdu, Akçukur, Alakurt, alakuru, Alikurt, Atakurt, Bağ-Kur, Başkurt, Baykurt, bozkurt, Cankurt, çekurge, çilkura, Çukurca, Çukurcu, çukurel, çukuriz, çukurlu, Çukuröz, Çukursu, çukuruk, ...

6 harfli

Akkurt, alkuru, arkuri, arkuri, arkuru, avkuru, aykuri, Aykurt, aykuru, azkura, Başkur, calkur, caşkur, cunkur, çalkur, çukurt, çunkur, dapkur, diskur, Erkurt, fenkur, ...

5 harfli

afkur, akkur, akuru, ankur, aykur, çukur, Dokur, dukur, hokur, içkur, İnkur, İşkur, kakur, kukur, kurağ, kurak, kural, kuram, kuran, kuraş, kurat, ...

4 harfli

akur, kura, kurb, kurç, kurd, kure, kurh, kurı, kuri, kurk, kurp, kurs, kurş, kurt, kuru, okur

3 harfli

kur

Kelime Ara