kur

kur Fr. cours

(I) a. 1. ekon. Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri: Resmî kura göre doların değeri yeniden ayarlandı. 2. Düzey.


kur Fr. cour

(II) a. 1. Karşı cinse ilgi göstererek onun hoşuna gitme, gönlünü kazanmaya çalışma. 2. Birinin duygularını okşayacak biçimde davranarak onu elde etmeye çalışma.


kur

1. Durumundan çok yakınan (kimse). 2. Aç gözlü kimse. 3. İyilik bilmez, nankör.


kur

Sert, kuru toprak.


kur

Hayırsız, uğursuz.


kur İng. exchange rate

Bir birim yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatı.


kur

1. Mevki, derece, had, mertebe, paye. 2. Akran, emsal


kur

bk. kor


kur için benzer kelimeler


kur, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', şeklindedir.
kur kelimesinin tersten yazılışı ruk diziliminde gösterilir.