aşırı değerlenmiş kur

aşırı değerlenmiş kur İng. overvaluation of national currency

Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin yükselmesi. krş. eksik değerlenmiş kur


aşırı değerlenmiş kur için benzer kelimeler


aşırı değerlenmiş kur, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'k', 'u', 'r', şeklindedir.
aşırı değerlenmiş kur kelimesinin tersten yazılışı ruk şimnelreğed ırışa diziliminde gösterilir.