ayarlanabilir sabit kur sistemi

ayarlanabilir sabit kur sistemi İng. adjustable peg system

Ulusal paraların dış değerlerinin, başka bir ülkenin parası, altın veya özel çekme hakları gibi birleşik bir para cinsinden tanımlandığı sabit kur sistemi.


ayarlanabilir sabit kur sistemi için benzer kelimeler


ayarlanabilir sabit kur sistemi, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'r', 'l', 'a', 'n', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 's', 'a', 'b', 'i', 't', ' ', 'k', 'u', 'r', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
ayarlanabilir sabit kur sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis ruk tibas rilibanalraya diziliminde gösterilir.