sabit kur sistemi

sabit kur sistemi İng. fixed exchange rate system

1. Bir ülke ulusal parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinin, döviz piyasasındaki istem ve sunum ilişkilerinden bağımsız olarak, para yetkesi tarafından belirlendiği sistem. 2. Bir ülkede cari döviz kurunun, önceden belirlenen kura yakın bir düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla para yetkesinin döviz piyasasına müdahale edebildiği kur sistemi.


sabit kur sistemi için benzer kelimeler


sabit kur sistemi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'b', 'i', 't', ' ', 'k', 'u', 'r', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
sabit kur sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis ruk tibas diziliminde gösterilir.