çoklu kur sistemi

çoklu kur sistemi İng. multiple exchange rates system, multiple currency system

Bir ülkenin kıt döviz rezervlerinden tasarruf sağlamak veya dışsatımı özendirerek döviz gelirlerini artırmak amacıyla, farklı dış ticaret işlemleri için farklı döviz kurlarının belirlendiği sistem.


çoklu kur sistemi için benzer kelimeler


çoklu kur sistemi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'l', 'u', ' ', 'k', 'u', 'r', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
çoklu kur sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis ruk ulkoç diziliminde gösterilir.