aşırı değerlendirilmiş kur

aşırı değerlendirilmiş kur İng. overvalued exchange rate

Sabit kur sisteminde ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin yüksek tutulması. krş. eksik değerlendirilmiş kur


aşırı değerlendirilmiş kur için benzer kelimeler


aşırı değerlendirilmiş kur, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'k', 'u', 'r', şeklindedir.
aşırı değerlendirilmiş kur kelimesinin tersten yazılışı ruk şimliridnelreğed ırışa diziliminde gösterilir.