çapraz kur

çapraz kur

a. ekon. İki ülke parası arasında üçüncü bir ülkenin parasıyla belirlenen kambiyo sürüm değeri.


çapraz kur

bk. çapraz döviz kuru


çapraz kur için benzer kelimeler


çapraz kur, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'r', 'a', 'z', ' ', 'k', 'u', 'r', şeklindedir.
çapraz kur kelimesinin tersten yazılışı ruk zarpaç diziliminde gösterilir.