düşük sıcaklık yunağı

düşük sıcaklık yunağı İng. low temperature bath

İnce doku elde etmede kullanılan ve genellikle, 850°C-900°C arasında tutulan yunak.


düşük sıcaklık yunağı için benzer kelimeler


düşük sıcaklık yunağı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'k', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'u', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
düşük sıcaklık yunağı kelimesinin tersten yazılışı ığanuy kılkacıs küşüd diziliminde gösterilir.