düşük kızıl sıcaklık

düşük kızıl sıcaklık İng. low red heat

550°C ile 700°C arasındaki sıcaklıkların genel adı.


düşük kızıl sıcaklık için benzer kelimeler


düşük kızıl sıcaklık, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
düşük kızıl sıcaklık kelimesinin tersten yazılışı kılkacıs lızık küşüd diziliminde gösterilir.