aylık ortalama sıcaklık

aylık ortalama sıcaklık İng. mean monthly temperature

Herhangi bir yerde bir aylık süre içinde her gün saptanan günlük ortalama sıcaklık değerleri toplamının o ayı oluşturan gün sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bk. ortalama.


aylık ortalama sıcaklık için benzer kelimeler


aylık ortalama sıcaklık, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
aylık ortalama sıcaklık kelimesinin tersten yazılışı kılkacıs amalatro kılya diziliminde gösterilir.