aylık

aylık, -ğı

a. 1. Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş: “Ordu ve hükûmet aylıklarımızın bir kısmıyla altın alırdık.” -F. R. Atay. 2. sf. Bir ay içinde olan: “Aylık ücretin ödenmesi de garip bir biçim almıştı.” -A. Ağaoğlu. 3. sf. Bir ay süren: Aylık iş. 4. sf. Ayda bir kez yapılan veya çıkan: Aylık toplantı. Aylık rapor. Aylık dergi. 5. sf. Belirli aydan beri var olan: Üç aylık çocuk. 6. zf. Bir ay için.


aylık

Ayrık otu.


aylık

Çocuklarda ayda bir ishal ve sancı şeklinde beliren hastalık.


aylık İng. salary

Çalışanlara üretim sürecine katılmaları karşılığında yapılan aylık ödeme. krş. ücret, maaş


aylık İng. monthly

1. Ayda bir yayımlanan (süreli yayın). 2. Ayda bir yayımlanan süreli yayına verilen ad.


aylık İng. pay, salary

1. Çalıştırılan kişiye yaptırılan iş karşılığı ödenen aylık ücret. 2. Görevlilere, emeklilere ve bunların dul ve yetimlerine her ay ödenen para.


aylık için benzer kelimeler


aylık, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
aylık kelimesinin tersten yazılışı kılya diziliminde gösterilir.