aylık güvence bildirgesi

aylık güvence bildirgesi İng. monthly declaration of insurance

İşverence düzenlenen ve işverenin, bir ay içinde çalıştırmış olduğu güvencelilerden yasasına göre kesilen paraları çeşitleri ile gösteren ve ilgililerine yine yasası ile belirtilen süre içinde verilen bildirge.


aylık güvence bildirgesi için benzer kelimeler


aylık güvence bildirgesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', 'c', 'e', ' ', 'b', 'i', 'l', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
aylık güvence bildirgesi kelimesinin tersten yazılışı isegridlib ecnevüg kılya diziliminde gösterilir.