yıllık ortalama sıcaklık

yıllık ortalama sıcaklık İng. mean annual temperature

Herhangi bir yerde, bir yıllık süre içinde her gün saptanan hava sıcaklıkları toplamının gün sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik, bk. ortalama.


yıllık ortalama sıcaklık için benzer kelimeler


yıllık ortalama sıcaklık, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ı', 'l', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
yıllık ortalama sıcaklık kelimesinin tersten yazılışı kılkacıs amalatro kıllıy diziliminde gösterilir.