ortalama sıcaklık

ortalama sıcaklık Osm. vasatî suhunet

(coğrafya)


ortalama sıcaklık için benzer kelimeler


ortalama sıcaklık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
ortalama sıcaklık kelimesinin tersten yazılışı kılkacıs amalatro diziliminde gösterilir.