OR ile biten kelimeler

OR ile biten veya sonunda OR olan kelimeler 654 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

or aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. or anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre OR ile biten kelimeler

25 harfli

duktus sublingualis mayor, lamina limitans anteriyor, nervus şiplanknikus mayor, nervus şiplanknikus minor

24 harfli

arkus dentalis inferiyor, arkus dentalis superiyor, kafadan kızdırmalı motor, nervus oksipitalis mayor, vena labiyalis inferiyor, vena labiyalis superiyor, Yanbağlı çokevreli motor

23 harfli

ampulla ossea anteriyor, ayı yavrusu ile oynuyor, dönel yanma odalı motor, insisura işyadika mayor, insisura işyadika minor, tuberositas teres mayor, tuberositas teres minor

22 harfli

arterya palatina mayor, arterya palatina minor, koyduğum yerde otluyor, muskulus helisis minor, nervus palatinus mayor, nervus palatinus minor, sonlu boyutlu operator

21 harfli

Ansco Color, Anscolor, ayaz paşa kol geziyor, kontravaryant funktor, nervus petrozus mayor, nervus petrozus minor, papilla duodeni mayor, papilla duodeni minor, Tekevreli ardıl motor

20 harfli

brakignati inferiyor, brakignati superiyor, duplikitas anteriyor, Gymnothorax unicolor, muskulus psoas mayor, muskulus psoas minor, muskulus teres mayor, muskulus teres minor, üstten kapaçlı motor

19 harfli

ağzı olan konuşuyor, anulus iridis mayor, anulus iridis minor, içten yanmalı motor, muskulus buksinator, önyanma odalı motor, vena palatina mayor, vena palatina minor

18 harfli

acoustic simulator, bıçak suyu kesiyor, Fraxinus excelsior, Hylobates concolor, monoklonal antikor, muskulus supinator, nonlineer operator, palpebra inferiyor, palpebra superiyor, sitotoksik antikor, sitotropik antikor, Tantalus loculator, Tyrophagus longior, vena cava inferior, vena cava superior

17 harfli

çakı suyu kesiyor, değişebilir dekor, Dendrocopos major, Dendrocopos minor, effects processor, hava gözeli motor, kovaryant funktor, muskulus abduktor, muskulus adduktor, operkular fotofor, orta pterigiyofor, Phlebotomus major, radyoaktif fosfor, Temnodon saltator, Utricularia minor

16 harfli

alı al, moru mor, bakışıksız dekor, Cursorius cursor, dörtevreli motor, eş zamanlı dekor, fasyes anteriyor, floresan antikor, görüntüsel dekor, guitar processor, kovaryant tensor, Lanius excubitor, Leishmania major, maternal antikor, Naucrates ductor, nervus depressor, noise suppressor, patlamasız motor, Rutilus tricolor, Sturnus unicolor, subterminal spor, Tenebrio molitor, ...

15 harfli

ameli anteriyor, Boa constrictor, Dryobates major, Dryobates minor, eşlemesiz motor, Eudyptula minor, ikievreli motor, kurvatura mayor, kurvatura minor, margo inferiyor, Mergus serrator, Paradisea minor, patlamalı motor, pickup selector, polus anteriyor, Sorghum bicolor, tabanaltı motor, trokanter mayor, trokanter minor, unutkan funktor

14 harfli

Acrida bicolor, eksitosekretor, Felis concolor, internazal por, kırmızı fosfor, L-kafalı motor, Lanius senator, pars inferiyor, pars superiyor, patlarlı motor, yardımcı motor, yerleşik dekor

13 harfli

abdominal por, alkalik rigor, ardışık motor, Babesia major, bakışık dekor, BLU Estimator, bölümlü dekor, contalı rakor, doğal antikor, Ferraniacolor, GHK simulator, karaçlı motor, kişisel rapor, Labeo bicolor, makrosporofor, Procyon lator, sadık funktor, Sula piscator, Tırasformotor, vitreus humor, yapısal dekor

12 harfli

amorf fosfor, anal fotofor, asidik rigor, bazidiyospor, beyaz fosfor, boyalı dekor, Crax alector, dolu funktor, Eastmancolor, elektromotor, kapalı dekor, Lanius minor, mikrozoospor, pterigiyofor, serbest klor, siyah fosfor, uzman doktor, yıldız motor

11 harfli

alloantikor, asılı dekor, bazidyospor, BLACKSEAFOR, büyük motor, Cygnus olor, Dermacentor, dördüz spor, flüor, flor, Folco minor, Gasparcolor, hafif tenor, kapalı akor, kıvaşiorkor, Kinemacolor, klâmidospor, konidyospor, konik rakor, konstriktor, kvaşiyorkor, Lemna minor, ...

10 harfli

aktif klor, alternator, aplanospor, benoksakor, berecekdor, blastospor, butenoklor, compressor, çişmik çor, detritivor, Dufaycolor, embriyofor, esidyospor, etkin klor, farmakofor, heterospor, insektivor, invertivor, koagulator, kompressor, konidyofor, ...

9 harfli

Agfacolor, akıtmator, akümletor, androspor, anizospor, Anocentor, anteriyor, antıranor, artrospor, asbirator, atlı spor, atriyopor, başdoktor, blastopor, büyükspor, cenerator, Cinecolor, çifimotor, depressor, dilatator, diyhdator, ...

8 harfli

abduktor, adduktor, amebapor, antiklor, arkespor, arrektor, askospor, baharkor, bentivor, detrivor, detruzor, direktor, effector, Eidophor, ekzospor, endospor, fiksator, Fin-Ugor, fitoftor, gonospor, gorbagor, ...

7 harfli

aduktor, akantor, algivor, antikor, antofor, armador, asansor, bamador, başspor, butafor, çifttor, dinozor, ekvator, endopor, erektor, EURIBOR, ev ahor, fleksor, folklor, fotofor, funktor, ...

6 harfli

abajor, anafor, Bancor, Bankor, Baykor, bellor, billor, bilyor, bohhor, cancôr, Cantor, carcor, CASFOR, corcor, çimbor, dingor, dizgor, dizkor, dohdor, dohtor, doktor, ...

5 harfli

accor, AgNOR, akkor, Alkor, ancor, arbor, aspor, astor, aynor, bahor, beşor, bilor, bişor, bohor, botor, buyor, color, dekor, Digor, döpor, fiyor, ...

4 harfli

acor, ağor, ahor, akor, amor, anor, apor, azor, efor, flor, ikor, klor, koor, oğor, ozor, skor, soor, spor, stor

3 harfli

aor, bor, cor, çor, dor, FOR, gor, hor, kor, lor, mor, nor, por, sor, şor, tor, zor

2 harfli

or

Kelime Ara