or

or

Hendek, düşman saldırısına karşı koymak için düzenlenmiş yer.


or

Ateş.


or

hlk. Kırmızıyla sarı arasında bir at donu.


or, (oru)

1. Kale, kale burcu. 2. Hendek.


or, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', şeklindedir.
or kelimesinin tersten yazılışı ro diziliminde gösterilir.