OR ile başlayan kelimeler

OR ile başlayan veya başında OR olan kelimeler 1373 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

or aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. or anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre OR ile başlayan kelimeler

25 harfli

oral eozinofilik granülom, organa genitalya feminina, organize sanayi bölgeleri, organum vestibulokokleare, orman asması, ufak akasma, Ornstein-Uhlenbeck süreci, Orta Amerika Ortak Pazarı, ortak ölçülebilir sayılar, ortalama değişken maliyet, ortalama güneş zamanı, Oz, ortalama kursak ayrıklığı, ortalama sağrak yarıklığı, ortalama tasarruf eğilimi, ortalama tedavi edici doz, ortalama tümdeger yöntemi, ortalığı birbirine katmak, ortam hizmetleri yönetimi

24 harfli

orantılı doğru parçaları, organometalik bileşikler, Ornithorhynchus anatinus, ortak olasılıksal eğilim, ortak transit sözleşmesi, ortakdeğişke çözümlemesi, ortalama beyin bölüklüğü, ortalama bukak yarıklığı, ortalama dışalım eğilimi, ortalama dudak yirikliği, ortalama enfeksiyon dozu, ortalama iç getiri oranı, ortalama ithalat eğilimi, ortalama kavuk yarıklığı, ortalama nüfus yoğunluğu, ortalama standart hatası, ortalama tüketim eğilimi, ortalama üstikisel sapma, ortalama yatın ayrıklığı, ortalama yatırım eğilimi, ortam çıkartma sihirbazı, ...

23 harfli

oransal ölçümlü veriler, Ordu Yardımlaşma Kurumu, organa okuli aksessorya, organik kalp üfürümleri, Ornithogalum narbonense, Ornithonyssus sylviarum, orta katı kiraya vermek, orta ölçekli işletmeler, ortak kullanıcı erişimi, ortak ölçülemez sayılar, ortaklık vergi cezaları, ortalama çene ayrıklığı, ortalama toplam maliyet, ortalığı kırıp geçirmek, ortokromatik (boş) film

22 harfli

oranlı sayılar doğrusu, oransal tehlike modeli, orman alaca ağaçkakanı, Ornithodoros coriaceus, ortak boğmuk bağlamlar, ortak havuz kaynakları, ortak ölçülmez sayılar, ortak tarım politikası, ortaklaşa doz eşdeğeri, ortalama alyuvar hacmi, ortalama değer teoremi, ortalama dil yırıklığı, ortalama günlük kazanç, ortalama ithal eğilimi, ortalama kâr aşamaları, ortalama sabit maliyet, ortalama ten ayrıklığı, ortalama vergi eğilimi, ortalama yıldız zamanı, ortalamada ARCH modeli, ortalık sütliman olmak

21 harfli

oral farmasötik biçim, oranlı sayılar kümesi, ordinal fayda teorisi, ordu-yu hümayun ağası, Oreotragus oreotragus, organik olmayan tarım, oriental şistosomozis, orkestra başyetkilisi, orkestra çalışma yeri, ornatmayla tümlevleme, orofarengiyal disfaji, Orta Anadolu Merinosu, ortaçli uyrumlu tümce, ortada ünsüz türemesi, ortak anlaşma belgesi, ortak dalgalık yuvası, ortak etken değişkesi, ortak gümrük tarifesi, ortak mülkiyet rejimi, ortak ölçülür sayılar, ortak rastsal sayılar, ...

20 harfli

oral antikoagülanlar, oral nekrobasillozis, oralı (bile) olmamak, ordinal fayda kuramı, ordu şikâyet defteri, organoleptik muayene, organum subfornikale, organum vomeronazale, orman tekniker okulu, Ornithodoros savigny, Ornithonyssus bacoti, Oropsylla idahoensis, Oropsylla silantiewi, orta sahın penceresi, orta-alaca ağaçkakan, ortada ünlü türemesi, ortak dışbildirmelik, ortak dizin kısayolu, ortak paranteze alma, ortaklaştırıcı eklem, ortalama fiziki ürün, ...

19 harfli

oral papillomatozis, orbikulus siliyaris, organa urogenitalya, organoleptik analiz, orkestra yöneticisi, orman koruma memuru, orman söğüt bülbülü, orman tırmaşık kuşu, ormanaltı bitkileri, Ornithonyssus bursa, orosbi < Far. rûspî, orsalama erkin süre, orta alaşımlı çelik, orta boy işletmeler, orta çapta tümleşme, orta dikkat çemberi, orta karbonlu çelik, orta kulak iltihabı, orta şiddette anemi, orta uzunlukta film, ortaç eğilim ölçümü, ...

18 harfli

orak hücreli anemi, orandışı fonksiyon, orantılı çokluklar, orantılı örnekleme, orantılı örnekseme, orantılı vergileme, orbital sellulitis, ordubozanlık etmek, orkestra sorumlusu, orkestra yönetmeni, orman tavuğugiller, orta antik komedya, orta Avrupa üçlüsü, orta beyin su yolu, orta buzul taşları, Orta Çağ tiyatrosu, orta dereceli okul, orta dikme düzlemi, orta kaplar-tabaka, orta klasik komedi, orta kulak boşluğu, ...

17 harfli

orak lekeli çöpçü, oral kontraseptif, oranlama tümdeğer, oransal fekondite, oransal fekundite, oransal fonksiyon, orantılı yazıyüzü, orbuk gibi sormak, ordinatlar ekseni, ordovik katmanlar, Oreamnos montanus, Orestes karmaşası, organum orobazale, Orhan Kemal ödülü, ormantavuğugiller, Ornithorhynchidae, Oropsylla montana, orsa porsa vurmak, orta dönemli plan, orta hece düşmesi, orta pterigiyofor, ...

16 harfli

oral rehidrasyon, oralarda olmamak, orandışı sayılar, oransal ifadeler, orantı katsayısı, orantılı değişim, orasına burasına, Orchynus thynnus, ordu bozan tomur, organ sistemleri, organum olfaktus, ornitobakteriyoz, Orpington tavuğu, orta asitli gıda, Orta Asya devesi, orta boy (kitap), orta hece yutumu, orta kas telleri, orta oyun kurucu, orta süreli besi, orta uç oyuncusu, ...

15 harfli

oranlama kazanç, oranlama ölçeri, oranlı artsayış, oransal değişke, oransal sayılar, oransal tehlike, orbital mukosel, ordu defterdarı, orfeus ötleğeni, organa urinarya, organik asitler, organik bileşik, organik bileşim, organize sanayi, organum spirale, orijinal fatura, Oriolus oriolus, orkestra çukuru, orman atkuyruğu, orman ekonomisi, orman işletmesi, ...

14 harfli

oradan buradan, oran kestirici, oranlayabilmek, oranlı denetim, oransal sıklık, orantı pergeli, orbitosfenoyit, ordövr arabası, ordu mühimmesi, ordu tiyatrosu, Ordulukaradere, oreksin tannat, organ aktarımı, organik fosfat, organik nitrat, organize etmek, organum gustus, Oriyon yağmuru, orman ötleğeni, orman taşlamak, ormanlaştırmak, ...

13 harfli

orak makinesi, oranlayabilme, oransal ölçek, oransal vergi, oransız işlev, Orantı sınırı, orantılı hata, orantılı orta, ordovik dönem, ordövr tabağı, ordu bozancıl, ordu hazinesi, ordu komutanı, organ bilgisi, organ kültürü, organ mafyası, organa sensum, organik gübre, organik kimya, organik külte, organik kütle, ...

12 harfli

orada burada, oradan oraya, oral disfaji, oranlamasına, oranlı işlev, oransal sayı, oransız sayı, orantılanmak, orantısızlık, orbivirüsler, Orcinus orca, ordu donatım, ordu kaimesi, ordu merkezi, ordu urunmak, ordubozanlık, ordubozannıh, orfoz balığı, organik asit, organik azot, organik ürün, ...

11 harfli

orah çalmak, orak biçmek, orak böceği, oral boşluk, oral safiha, oramirallik, oran birimi, oranlı sayı, oransal kök, orantılamak, orantılanma, orbikularis, orbitektomi, orce gitmek, orçumlanmak, ordu tepesi, oreksijenik, org arabası, organ nakli, organik bağ, organik baz, ...

10 harfli

orak vaktı, orakdemiri, oraklaşmak, oraktabağı, oral veriş, oran bilim, oran olmak, oranlayıcı, orannamacı, oransızlık, orantılama, orat almak, orbitatomi, orça etmek, ordinaryüs, ordu bozan, ordu naibi, orducubaşı, orfenadrin, organlaşma, organoloji, ...

9 harfli

orağ oldu, orak kuşu, orakçılık, orakeriği, orakgıran, oraklaşma, oral plak, oral valf, oran dışı, orandasız, orangutan, oranlamak, oranlılık, orannamak, orantısız, orbikulus, orbitalis, orçalamak, ordubozan, Ordululuk, orfecilik, ...

8 harfli

oracıkta, orak ayı, orak işi, oral bez, oralılık, oramiral, oranlama, orannama, orantılı, oratoryo, ordağıki, ordahana, Ordubaşı, organize, organlık, organtin, orgculuk, ôrgenmek, orgotein, Orgunalp, Orguntay, ...

7 harfli

ora ora, orakayı, Orakent, Oraklar, Oralmış, oranlık, oransız, oransuz, oraşmak, oraylık, orbital, Orcaner, orçumcu, ordeydi, ordinat, orduevi, ordugâh, Orduköy, Ordular, orduluk, ordusuz, ...

6 harfli

oracık, oradan, orakay, orakçı, oralıh, oralık, oralis, oramak, oraman, oranca, orancı, oranda, oranla, oranlı, orantı, orasbı, orbita, Orchis, orçacı, ordino, ordövr, ...

5 harfli

orada, oralı, oranu, orasa, orası, oraya, orayı, orban, Orbay, Orbek, orbit, orbuk, Orcan, orcik, orcuk, orçul, orçum, Orçun, ordan, order, orduy, ...

4 harfli

orag, orah, orak, oral, oram, oran, orat, oray, orda, ordı, ordi, ordo, ordu, orek, oret, orgi, orım, oris, orji, orsa, orta, ...

3 harfli

ora, ôre, orf, org, ori, ork, ORS, ort, oru

2 harfli

or

Kelime Ara