değişmez sıcaklık

değişmez sıcaklık İng. constant temperature

Belirli olan ve değişim göstermeyen sıcaklık.


değişmez sıcaklık için benzer kelimeler


değişmez sıcaklık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'z', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
değişmez sıcaklık kelimesinin tersten yazılışı kılkacıs zemşiğed diziliminde gösterilir.