değişmez aralıklı yazı türü

değişmez aralıklı yazı türü İng. fixed spaced font

değişmez aralıklı yazı türü için benzer kelimeler


değişmez aralıklı yazı türü, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'z', ' ', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
değişmez aralıklı yazı türü kelimesinin tersten yazılışı ürüt ızay ılkılara zemşiğed diziliminde gösterilir.