değişmez

değişmez

sf. Aynen kalan, değişikliğe uğramayan: “İşte dünyanın peşin ve değişmez hükmü buydu.” -S. Ayverdi.


değişmez İng. fixed

(I) Değişmeyen, özdeş bir değeri koruyan herhangi bir nesnenin bu niteliğine değgin.


değişmez İng. constant

(II) Herhangi bir, işleme giren herhangi bir değişmez değer.


değişmez İng. literal

(III) Bir komutta veri-adıyla değil de, doğrudan değişmez veri değeriyle yer alan herhangi bir işlenen.


değişmez İng. fixed
değişmez

bk. sabit


değişmez İng. invariant

Bir işlev uygulandığında öğeleri eş küme, büklüm vb. içinde kalan (nicelik).


değişmez İng. constant

Değeri değişmeyen büyüklük.


değişmez İng. constant

Belli bir yorumda tek bir anlam kazanan im. || Krş.. değişken, mantıksal değişmez, özel değişmez.


değişmez Osm. sabite

(matematik)


değişmez İng. constant

1. genel uygulayım: Yer, biçim ya da rengini değiştirmeyen. 2. matematik, fizik, kimya: Bir denklem, fiziksel yasa vb. bulunup, değeri değişmeyen sayı ya da simge.


değişmez İng. constant

Ancak tek bir değer alabilen değişken ya da ölçüm.


değişmez için benzer kelimeler


değişmez, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'z', şeklindedir.
değişmez kelimesinin tersten yazılışı zemşiğed diziliminde gösterilir.