değişmez ayrımlı gösterim dizgesi

değişmez ayrımlı gösterim dizgesi İng. fixed-point representation system

Sayı basamakları dizisinde kök ayrımının, sayıt içinde ayrıca deyimlendirilmeksizin, üzerinde anlaşmaya varılmış bir uzlaşım gereğince değişmez bir yerde olduğu varsayılan bir köksel sayılama dizgesi.


değişmez ayrımlı gösterim dizgesi için benzer kelimeler


değişmez ayrımlı gösterim dizgesi, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'z', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
değişmez ayrımlı gösterim dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid miretsög ılmırya zemşiğed diziliminde gösterilir.