değişmez çekim

değişmez çekim İng. static shot, fixed shot (angle)

Sinema/TV. Alıcının bütün çevirim boyunca açı ve görüş noktasının değiştirilmeksizin, olduğu yerde çalıştırılmasıyla elde edilen çekim.


değişmez çekim için benzer kelimeler


değişmez çekim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'z', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
değişmez çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç zemşiğed diziliminde gösterilir.