değişmez altöbek

değişmez altöbek İng. invariant subgroup

bk. düzgen altöbek.


değişmez altöbek için benzer kelimeler


değişmez altöbek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'z', ' ', 'a', 'l', 't', 'ö', 'b', 'e', 'k', şeklindedir.
değişmez altöbek kelimesinin tersten yazılışı kebötla zemşiğed diziliminde gösterilir.