düzgen altöbek

düzgen altöbek İng. normal subgroup

G öbeğinin, her (…)eşitliğini gerçekleyen H altöbeği. Anlamdaş. değişmez altöbek.


düzgen altöbek için benzer kelimeler


düzgen altöbek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'n', ' ', 'a', 'l', 't', 'ö', 'b', 'e', 'k', şeklindedir.
düzgen altöbek kelimesinin tersten yazılışı kebötla negzüd diziliminde gösterilir.