üretilmiş altöbek

üretilmiş altöbek İng. generated subgroup, enveloping subgroup

G öbeğinin bir S altkümesi için, G nin S yi kapsayan en küçük altöbeği. Simgesi : (S)


üretilmiş altöbek için benzer kelimeler


üretilmiş altöbek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'a', 'l', 't', 'ö', 'b', 'e', 'k', şeklindedir.
üretilmiş altöbek kelimesinin tersten yazılışı kebötla şimliterü diziliminde gösterilir.